1 Followers
26 Following
yahyaahmadi

yahyaahmadi

Currently reading

The Trouble with Physics: The Rise of String Theory, the Fall of a Science and What Comes Next
Lee Smolin
A Treatise of Human Nature
David Hume
بار هستی
پرویز همایون‌پور, Milan Kundera
بازی‌ها: روان‌شناسی روابط انسانی
اسماعیل فصیح, Eric Berne
تئوری بنیادی موسیقی
پرویز منصوری
آموزش عقائد (دورۀ 3 جلدی)‏
محمد تقی مصباح یزدی
ادله اثبات دعوا
عبدالله شمس
آیا تو آن گمشده ام هستی؟
هادی ابراهیمی, Barbara De Angelis
اقتصاد خرد
حمید رضا ارباب, Dominick Salvatore

دکتر نون زنش را بیشتر از مصدق دوست دارد

دکتر نون زنش را بیشتر از مصدق دوست دارد - شهرام رحیمیان, Shahram Rahimian داستان آغاز چندان گیرایی نداشت. گمان می کردم داستانی همچون [b:شازده احتجاب|116925|شازده احتجاب|هوشنگ گلشیری|http://d.gr-assets.com/books/1200875630s/116925.jpg|1124810] باشد که در آن، پیرمردی رو به مرگ، یاد نامردی های دوران جوانی خود می افتد و رنج می کشد. از سوی دیگر، رحیمیان همواره روایت داستان را از اول شخص به سوم شخص دگرگون می کرد و این کار نیز گمان من را درباره تقلید او از شیوه گلیشیری در شازده احتجاب، تقویت می کرد. رفت و برگشت میان روایت اول شخص و سوم شخص نیز در اینجا، بر خلاف شازده احتجاب، قاعده ای نداشت و تنها، نمایانگر دیوانگی و از خود بی خود شدن دکتر نون بود. این کار رحیمیان در آغاز آزارم می داد اما رفته رفته، به آن خو گرفتم.

از نیمه داستان به آن سو، انگار ورق برگشت و داستان بسیار دلنشین و زیبا شد. هم شخصیت دکتر نون دوست داشتنی بود، هم شخصیت ملکتاج و وفاداری فرابشری او به همسرش. شخصیت خیالی دکتر مصدق نیز که از دید من شخصیت منفی این داستان بود، زیبا و انسانی از آب در آمده بود. نگارش داستان هم خوب بود و می توان گفت رحیمیان قلم داستانی خوب و روانی دارد.

بسیار شادمانم که پس از سال ها، به چنین رمانی در ادبیات داستانی ایران بر خوردم. از آن داستان های سیاسی گیرا بود که پیامدهای آرمانگرایی و شکست را برای زندگی و عشق انسان های هر روزگار، وا می کاوید. از سوی دیگر، اگر چه غم و ناکامی در این داستان موج می زد، در مجموع به نظر من پیام اصلی آن، احترام به زندگی و عشق و پافشاری بر برتری اینها در برابر آرمانگرایی سیاسی بود.