1 Followers
26 Following
yahyaahmadi

yahyaahmadi

Currently reading

The Trouble with Physics: The Rise of String Theory, the Fall of a Science and What Comes Next
Lee Smolin
A Treatise of Human Nature
David Hume
بار هستی
پرویز همایون‌پور, Milan Kundera
بازی‌ها: روان‌شناسی روابط انسانی
اسماعیل فصیح, Eric Berne
تئوری بنیادی موسیقی
پرویز منصوری
آموزش عقائد (دورۀ 3 جلدی)‏
محمد تقی مصباح یزدی
ادله اثبات دعوا
عبدالله شمس
آیا تو آن گمشده ام هستی؟
هادی ابراهیمی, Barbara De Angelis
اقتصاد خرد
حمید رضا ارباب, Dominick Salvatore

مسخ

مسخ - Franz Kafka اگرچه از هواداران داستان های پوچگرایانه نیستم، مسخ کافکا برایم گیرا بود. به خوبی می توانستم حال گره گوار را دریابم. از هنگامی که در دیدگاه های دینی ام بازنگری کرده ام، خانواده من نیز رفتاری نزدیک به رفتار خانواده گره گوار داشته است. مرا تحمل می کرده اند و افسوس روزگاری را می خورده اند که رفتار من به دلخواهشان بوده است. این کتاب درباره بسیاری از ابعاد زندگی، به ویژه زندگی با خانواده، مرا به اندیشیدن وادر کرد.

ترجمه هدایت نیز دلنیشن بود. کسانی که با ویرایش آشنایند، می دانند کاربرد «نمودن» و «گردیدن» به جای «کردن» و «شدن» نادرست است. این که نویسنده بزرگی همچون هدایت در کتابش بارها این خطا را تکرار کند، تنها یک توجیه می تواند داشته باشد و آن، این است که آگاهانه، برای نشان دادن زبان اداری و رسمی گره گوار، از این روش سود برده باشد. خواندن ترجمه هدایت از این کتاب، بسیار دلنشین بود.