1 Followers
26 Following
yahyaahmadi

yahyaahmadi

Currently reading

The Trouble with Physics: The Rise of String Theory, the Fall of a Science and What Comes Next
Lee Smolin
A Treatise of Human Nature
David Hume
بار هستی
پرویز همایون‌پور, Milan Kundera
بازی‌ها: روان‌شناسی روابط انسانی
اسماعیل فصیح, Eric Berne
تئوری بنیادی موسیقی
پرویز منصوری
آموزش عقائد (دورۀ 3 جلدی)‏
محمد تقی مصباح یزدی
ادله اثبات دعوا
عبدالله شمس
آیا تو آن گمشده ام هستی؟
هادی ابراهیمی, Barbara De Angelis
اقتصاد خرد
حمید رضا ارباب, Dominick Salvatore

ملکوت

ملکوت - بهرام صادقی کتاب در آغاز برایم گیرا بود. شبیه داستان های ترسناک بود که پر از دیو و پری هستند. امّا پس از فصل دوم، داستان حال و هوایی دیگر گرفت و یاوه گویی های فلسفی شخصیت ها در ستایش مرگ و فراموشی و در تحقیر زندگی، برایم خسته کننده شد
مرگ و رنج شخصیت های داستان برایم پوچ و تهی می نمود و پیام داستان نیز چیز دندان گیری نبود. از دید من، نگارش آن کمی ساختگی بود و گفت و گوها به دل نمی نشست. با این همه، صادقی در فضاسازی، توانایی بسیاری از خود نشان داد و به ویژه با خواندن فصل نخست، دچار دلهره ای شورانگیز شدم