1 Followers
26 Following
yahyaahmadi

yahyaahmadi

Currently reading

The Trouble with Physics: The Rise of String Theory, the Fall of a Science and What Comes Next
Lee Smolin
A Treatise of Human Nature
David Hume
بار هستی
پرویز همایون‌پور, Milan Kundera
بازی‌ها: روان‌شناسی روابط انسانی
اسماعیل فصیح, Eric Berne
تئوری بنیادی موسیقی
پرویز منصوری
آموزش عقائد (دورۀ 3 جلدی)‏
محمد تقی مصباح یزدی
ادله اثبات دعوا
عبدالله شمس
آیا تو آن گمشده ام هستی؟
هادی ابراهیمی, Barbara De Angelis
اقتصاد خرد
حمید رضا ارباب, Dominick Salvatore

خدای کشتار

خدای کشتار - Yasmina Reza,  ساناز فلاح فرد اجرای این نمایش نامه را روی صحنه تئاتر شهر، با بازی اشکان خطیبی و چند بازیگر دیگر تماشا کردم. پیش از این، «زندگی در سه» را از رضا خوانده بودم و آن را نیز چندان دوست نداشتم. خدای کشتار نیز تکه ای از زندگی روزمره شخصیت ها و رویارویی آنان بر سر ستیزه بچه هایشان را بر می گفت و به تدریج، این رویارویی کوچک، ابعادی ژرف تر از خویشتن و اندیشه شخصیت ها را رو می کند. از دید من، حتّی آن بخش های ژرف و ناگفتنی های زندگی چهار شخصیت داستان، گیرا نبود.