1 Followers
26 Following
yahyaahmadi

yahyaahmadi

Currently reading

The Trouble with Physics: The Rise of String Theory, the Fall of a Science and What Comes Next
Lee Smolin
A Treatise of Human Nature
David Hume
بار هستی
پرویز همایون‌پور, Milan Kundera
بازی‌ها: روان‌شناسی روابط انسانی
اسماعیل فصیح, Eric Berne
تئوری بنیادی موسیقی
پرویز منصوری
آموزش عقائد (دورۀ 3 جلدی)‏
محمد تقی مصباح یزدی
ادله اثبات دعوا
عبدالله شمس
آیا تو آن گمشده ام هستی؟
هادی ابراهیمی, Barbara De Angelis
اقتصاد خرد
حمید رضا ارباب, Dominick Salvatore

شطرنج باز

شطرنج باز - Stefan Zweig,  محمد مجلسی داستان جذابی بود. من همیشه تماشای جنگ بزرگان را دوست داشته ام. هنگامی که نبوغ دو مربی بزرگ فوتبال، یا مهارت و شجاعت دو راننده فرمول یک، یا قدرت بیان دو سیاستمدار رویاروی یکدیگر قرار می گیرند، گاهی تماشا بیش از حضور در بازی لذتبخش است. در «شطرنج باز»، یک قهرمان نامی در برابر یک نابغه گمنام قرار می گیرد و ما به جای توجه به بازی شطرنج این دو نفر، که اشاره مستقیمی به آن نمی شود، رویارویی دو شخصیت و دو فلسفه را شاهد هستیم. در فلسفه نخست، پیروزی بر رقیب از هر چیز مهمتر است و در فلسفه دوم، حفظ ارزش درونی شخص بیش از برد و باخت در برابر دیگران اهمیت دارد. قهرمان شطرنج، حاضر است است برای پیروزی اخلاق را زیر پا بگذارد اما نابغه گمنام، اصلن برای شطرنج و پیروزی در آن اهمیتی قائل نیست. در فلسفه نخست، «تنازع» و در فلسفه دوم، «بقا» نقشی کلیدی دارد.

هشدار: مقدمه کتاب را نخوانید. مترجم یا ناشر کتاب به دلیلی نامعلوم، گمان کرده است که باید پایان داستان را در آغاز خود کتاب لو بدهد. پس از پایان داستان، برگردید و مقدمه را بخوانید.