1 Followers
26 Following
yahyaahmadi

yahyaahmadi

Currently reading

The Trouble with Physics: The Rise of String Theory, the Fall of a Science and What Comes Next
Lee Smolin
A Treatise of Human Nature
David Hume
بار هستی
پرویز همایون‌پور, Milan Kundera
بازی‌ها: روان‌شناسی روابط انسانی
اسماعیل فصیح, Eric Berne
تئوری بنیادی موسیقی
پرویز منصوری
آموزش عقائد (دورۀ 3 جلدی)‏
محمد تقی مصباح یزدی
ادله اثبات دعوا
عبدالله شمس
آیا تو آن گمشده ام هستی؟
هادی ابراهیمی, Barbara De Angelis
اقتصاد خرد
حمید رضا ارباب, Dominick Salvatore

شیعه؛ مجموعه مذاکرات با پروفسور هانری کربن

شیعه؛ مجموعه مذاکرات با پروفسور هانری کربن - سید محمد حسین طباطبائی,  سید هادی خسروشاهی,  علی احمدی در نام این کتاب ادعا شده که «مجموعه مذاکرات طباطبائی و کربن» است اما نقش کربن در این کتاب بسیار کم فروغ است و بیشتر، سخنان طباطبائی را می خوانیم. ویرایشی که من خواندم، چهار بخش داشت:
در بخش نخست، طباطبائی دو مذهب شیعه و سنی را سنجیده و برتری های مذهب شیعه را نشان داده است؛ به گمان من، نتوانتسته است به خوبی از پس از این کار برآید و تنها استدلال قابل توجه، حدیث غدیر است و به گمان من، همان یک حدیث غاصب بودن سه خلیفه نخست را ثابت می کند. دیگر نکوهش های او از مذهب سنی، بر مذهب شیعه نیز وارد است و به گمان من، مذهب شیعه در ادامه راه دچار انحراف بیشتری شده و بیشتر به دام خرافات افتاده است

هدف از بخش دوم، نشان دادن برتری های امامان شیعه در زمینه اندیشه فلسفی است بیشتر آن، به نقل و تفسیر چند حدیث است که دیدگاه های امامان شیعه را در باره خداوند و توحید نشان می دهند. و در همین فصل، خلاصه ای از فلسفه اسلامی ارائه می کند که می تواند برای علاقمندان به مطالعات بیشتر، نقطه شروع خوبی باشد.

از خواندن بخش های سوم و چهارم این کتاب چشمپوشی کردم، چون بخش سوم آن پاسخی بود به نقد یکی از مخالفان، و بخش چهارم نیز توضیحات دو ویراستار کتاب بود

به گمان من، برای کسانی که می خواهند با مذهب شیعه آشنایی پیدا کنند، کتاب کنونی، چندان مفید نیست. نگارش کتاب بسیار آزاردهنده و گیج کننده و جمله بندی و حتی نقطه گذاری آن نادرست است. نقل طول و دراز احادیث نیز در خسته کننده کردن این کتاب بی تأثیر نبوده است.

من مطمئن نیستم که اندیشه های فلسفی این کتاب، مورد پذیرش همه سردمداران مذهب شیعه هست یا نه. این اندیشه ها، کارآیی چندانی در زندگی روزمره ندارند و بعید است بتوان بر اساس آنها، نظامی سیاسی و اقتصادی را اداره کرد. مبنای اصلی فلسفه شیعه که در این کتاب نقل شد، اصالت وجود است. بر این مبنا، ماهیت هر چیز، تنها محدودیتی بر وجود آن است. وجود نیز که همان خداست، در همه چیز یکسان است. نتیجه ناگفته این عقیده روشن است: این که جهان و همه ی چیزهای آن، توهمی است که برای خدا پیش آمده است. بنا بر این اندیشه، چیزی جز خدا نیست و خدا خود گناه می کند و خود را به دوزخ می اندازد؛ و خود از خود پیروی می کند و خود را به بهشت می فرستد.

واقعیت این است که ما در نظام های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کنونی خود، بیشتر از فلسفه مادی غرب پیروی می کنم و به روی خود نمی آوریم.