1 Followers
26 Following
yahyaahmadi

yahyaahmadi

Currently reading

The Trouble with Physics: The Rise of String Theory, the Fall of a Science and What Comes Next
Lee Smolin
A Treatise of Human Nature
David Hume
بار هستی
پرویز همایون‌پور, Milan Kundera
بازی‌ها: روان‌شناسی روابط انسانی
اسماعیل فصیح, Eric Berne
تئوری بنیادی موسیقی
پرویز منصوری
آموزش عقائد (دورۀ 3 جلدی)‏
محمد تقی مصباح یزدی
ادله اثبات دعوا
عبدالله شمس
آیا تو آن گمشده ام هستی؟
هادی ابراهیمی, Barbara De Angelis
اقتصاد خرد
حمید رضا ارباب, Dominick Salvatore

بازی آخر بانو

بازی آخر بانو - بلقیس سلیمانی هنگام خواندن کتاب به این می اندیشیدم که به این داستان، دو یا سه ستاره خواهم داد. شخصیت بانو، زنده و دوست داشتنی از آب در آمده و سرنوشتش برایم مهم شده بود. طرح داستانی هم گیرا و هیجان انگیز بود و می خواستم بدانم بانو چگونه از پس دشواری ها بر می آید. با این همه، سه فصل پایانی همه چیز را به گند کشید. نمی فهمم آن داستان سیاسی جذاب چه کمبودی داشت که لازم بود کتاب به آن فصل های پوچ پست مدرنیستی آلوده شود. انگار خانم سلیمانی نیز همچون خیلی از نویسندگان ایرانی گمان می کند داستان های سرراست ارزش ادبی ندارند و چاره ای نیست جز به کار گیری شگردهای پیچیده ی روایتی تا خوانندگان دریابند که نویسنده قلمی توانا دارد. دریغ و صد دریغ از سوژه ای که چنین پایمال شد

بسیاری جاها، به جای نشانه تعجب، از نشانه پرسش استفاده شده بود که نمی دانم چه دلیلی داشت. با چشم پوشی از این کاستی کوچک، نگارش کتاب خوب بود.