1 Followers
26 Following
yahyaahmadi

yahyaahmadi

Currently reading

The Trouble with Physics: The Rise of String Theory, the Fall of a Science and What Comes Next
Lee Smolin
A Treatise of Human Nature
David Hume
بار هستی
پرویز همایون‌پور, Milan Kundera
بازی‌ها: روان‌شناسی روابط انسانی
اسماعیل فصیح, Eric Berne
تئوری بنیادی موسیقی
پرویز منصوری
آموزش عقائد (دورۀ 3 جلدی)‏
محمد تقی مصباح یزدی
ادله اثبات دعوا
عبدالله شمس
آیا تو آن گمشده ام هستی؟
هادی ابراهیمی, Barbara De Angelis
اقتصاد خرد
حمید رضا ارباب, Dominick Salvatore

ماهی سیاه کوچولو

ماهی سیاه کوچولو - صمد بهرنگی مهمترین گیرایی این کتاب برای من، نقاشی های فرشید مثقالی بود.
داستان کتاب به گمان من برای بچه های چندان مناسب نبود. هم جاهایی بیش از حد کابوس وار بود، مثل هنگامی که ماهی سیاه کوچولو همراه ریزه ماهی ها در دهان مرغ سقا (پلیکان) گیر افتاده بود، هم به بچه ها پیام هنجارشکنی و شورش می داد.
از نظر طرح داستانی هم به نظر من تحول شخصیتی ماهی سیاه کوچولو از یک ماجراجو به یک انقلابی، ناگهانی بود و زمینه سازی خوبی در داستان نداشت. او هنگامی که در دهان پلیکان گیر افتاده بود، به راحتی حاضر بود برای نجات جان خود، با ماهی های دیگر بجنگند اما هنگامی که شکم مرغ ماهی خوار بود، ناگهان و بی دلیل، تصمیم گرفت با فدا کردن جان خود، مرغ ماهی خوار را بکشد.
در مجموع، گمان می کنم بخشی از تعریف و تمجیدها از کتاب، از سوی چپگراها باشد که تعالیم انقلابی این کتاب را برای کودکان مفید تشخیص داده اند.