1 Followers
26 Following
yahyaahmadi

yahyaahmadi

Currently reading

The Trouble with Physics: The Rise of String Theory, the Fall of a Science and What Comes Next
Lee Smolin
A Treatise of Human Nature
David Hume
بار هستی
پرویز همایون‌پور, Milan Kundera
بازی‌ها: روان‌شناسی روابط انسانی
اسماعیل فصیح, Eric Berne
تئوری بنیادی موسیقی
پرویز منصوری
آموزش عقائد (دورۀ 3 جلدی)‏
محمد تقی مصباح یزدی
ادله اثبات دعوا
عبدالله شمس
آیا تو آن گمشده ام هستی؟
هادی ابراهیمی, Barbara De Angelis
اقتصاد خرد
حمید رضا ارباب, Dominick Salvatore
The Fellowship of the Ring - J.R.R. Tolkien دنیای توصیف شده در شایر، محشر بود؛ سرزمین بی حادثه و خسته کننده ای که کافی است یک قدم از آن فاصله بگیری تا دلت برایش تنگ شود. شخصیت تام بامبادیل را خیلی دوست داشتم و همینطور گدلبری را. شاهکار دیگر تالکین در این کتاب، شخصیت فرودو بود. بعد از خواندن هابیت، فکر نمی کردم شخصیت داستانی دیگری را به اندازه بیلبو بگینز دوست داشته باشم. اما فرودو هم واقعا دوست داشتنی از آب در آمده بود. مخصوصا در آن قسمتهایی که در لورین اتفاق می افتاد، یک تالکین از جملاتی استفاده کرده بود که هرگز فراموش نمی کنم (می گذارم خودتان کشفش کنید)... اما برای باز دلم نمی آید که این یادداشت را بدون نقل قول تمام کنم؛ " در نظرشان چنین می نمود که لورین مثل یک کشتی درخشان با دکلهایی از درختان شاداب می لغزید و می رفت و به سوی سواحل فراموش شده بادبان می کشید و آنان درمانده و ناتوان، بر ساحل جهان خاکستری و بی برگ مانده بودند." (این جمله مربوط به وقتی است که آنها سوار بر قایق داشتند از لورین دور می شدند)ا