1 Followers
26 Following
yahyaahmadi

yahyaahmadi

Currently reading

The Trouble with Physics: The Rise of String Theory, the Fall of a Science and What Comes Next
Lee Smolin
A Treatise of Human Nature
David Hume
بار هستی
پرویز همایون‌پور, Milan Kundera
بازی‌ها: روان‌شناسی روابط انسانی
اسماعیل فصیح, Eric Berne
تئوری بنیادی موسیقی
پرویز منصوری
آموزش عقائد (دورۀ 3 جلدی)‏
محمد تقی مصباح یزدی
ادله اثبات دعوا
عبدالله شمس
آیا تو آن گمشده ام هستی؟
هادی ابراهیمی, Barbara De Angelis
اقتصاد خرد
حمید رضا ارباب, Dominick Salvatore
Stories and Early Novels - Raymond Chandler, Frank MacShane راستش وقتی طرح جلد کتاب و عنوانش را دیدم، با خودم گفتم این کتاب خوبی نیست. کتاب البته ترجمه خیلی خوبی داشت و شروع خوبی هم داشت. ولی کل داستان حکایت کش دار دو روز بود. آدمهای بی ربط و مزخرفی داشت و "راز" قصه هم آنقدرها چیز دندانگیری نبود. البته نقاط قوت زیادی هم داشت، من جمله شهر محل وقوع داستان که نماد یک اشرافیت "قلابی" بود؛ آدمهای تازه به دوران رسیده ای که زور می زدند برای خودشان کسی باشند. و شخصیت اول داستان هم تجسم واقعگرایی تلخی بود که در نهایت پوچی این بند و بساط ها را بر ملا می کرد. از دیگر نقاط قوت کتاب، دیالوگهای محشر و نفسگیرش بود (خصوصا دیالوگهایی که شخصیت اصلی با زنها داشت!). ولی از طرف دیگر، خیلی از توصیفات اضافی بود و برای فضاسازی، احتیاجی به همه آنها نبود. به نظر من نویسنده موفق شده بود درست حرفش را بزند و به دل هم می نشست. ولی در نهایت، تنها می توان گفت که این کتاب، بیانیه غرایی بود، ولی داستان جذابی نداشت.ا