1 Followers
26 Following
yahyaahmadi

yahyaahmadi

Currently reading

The Trouble with Physics: The Rise of String Theory, the Fall of a Science and What Comes Next
Lee Smolin
A Treatise of Human Nature
David Hume
بار هستی
پرویز همایون‌پور, Milan Kundera
بازی‌ها: روان‌شناسی روابط انسانی
اسماعیل فصیح, Eric Berne
تئوری بنیادی موسیقی
پرویز منصوری
آموزش عقائد (دورۀ 3 جلدی)‏
محمد تقی مصباح یزدی
ادله اثبات دعوا
عبدالله شمس
آیا تو آن گمشده ام هستی؟
هادی ابراهیمی, Barbara De Angelis
اقتصاد خرد
حمید رضا ارباب, Dominick Salvatore

زن زیادی

زن زیادی - جلال آل‌احمد شاید نباید مطالعه آثار آل احمد را با این کتاب شروع می کردم؛ از آثار اولش بوده و شاید هنوز پختگی لازم را نداشته است. از آن کتاب هایی بود که مدام صفحات را می شمری که ببینی کی تمام می شود. شخصیت اصلی سه چهار تا از داستان ها، یک معلم مدرسه بازنده و رقت انگیز بود که در موقعیت های مختلف می دیدیمش. دو تا از داستان ها هم در واقع توصیف شخصیت های جالب از نظر نویسنده و مرور گذشته شان بود و هیچ ماجرای داستانی در آن به چشم نمی خورد. قصه های خاله زنکی اول و آخر کتاب هم هیج ربطی به بقیه داستان ها نداشت