1 Followers
26 Following
yahyaahmadi

yahyaahmadi

Currently reading

The Trouble with Physics: The Rise of String Theory, the Fall of a Science and What Comes Next
Lee Smolin
A Treatise of Human Nature
David Hume
بار هستی
پرویز همایون‌پور, Milan Kundera
بازی‌ها: روان‌شناسی روابط انسانی
اسماعیل فصیح, Eric Berne
تئوری بنیادی موسیقی
پرویز منصوری
آموزش عقائد (دورۀ 3 جلدی)‏
محمد تقی مصباح یزدی
ادله اثبات دعوا
عبدالله شمس
آیا تو آن گمشده ام هستی؟
هادی ابراهیمی, Barbara De Angelis
اقتصاد خرد
حمید رضا ارباب, Dominick Salvatore

آیین دادرسی مدنی

آیین دادرسی مدنی - عبدالله شمس یکی از دوست داشتنی کتابهای حقوقی که تا به حال خوانده ام. کتاب از نظمی منطقی و مقول برخوردار بود و با وجود حجم زیاد آن، کمترین زیاده گویی را داشت. تا جایی که می توان گفت سه جلد این کتاب که مجموعا حدود هزار و پانصد صفحه حجم داشتند، در کنار هم متنی موجز بودند! ایرادات جزئی آن در فصل بندی قابل اقماض است. البته جسارتا باید این را هم بگویم که این کتاب یکی از مثالهای خوب برای استفاده بیش از حد از ویرگول بود و همچنین در موارد زیادی به جای استفاده از "است"، بیهوده از "می باشد" استفاده شده بود. به هر حال کتاب جامعی که دکتر شمس تألیف کرده اند، باعث می شود که تا آخر عمر خودم را شاگرد ایشان بدانم