1 Followers
26 Following
yahyaahmadi

yahyaahmadi

Currently reading

The Trouble with Physics: The Rise of String Theory, the Fall of a Science and What Comes Next
Lee Smolin
A Treatise of Human Nature
David Hume
بار هستی
پرویز همایون‌پور, Milan Kundera
بازی‌ها: روان‌شناسی روابط انسانی
اسماعیل فصیح, Eric Berne
تئوری بنیادی موسیقی
پرویز منصوری
آموزش عقائد (دورۀ 3 جلدی)‏
محمد تقی مصباح یزدی
ادله اثبات دعوا
عبدالله شمس
آیا تو آن گمشده ام هستی؟
هادی ابراهیمی, Barbara De Angelis
اقتصاد خرد
حمید رضا ارباب, Dominick Salvatore

کافه پیانو

کافه پیانو - فرهاد جعفری خب البته موقعیتهای جالبی در کتاب گنجانده شده بود، اما متأسفانه ارتباط و وحدت لازم میان فصلهای مختلف دستان برقرار نشده بود. در واقع نمی شد گفت که کتاب یک داستان واحد را دنبال می کند. چیزی که مثلا قرار بود جای خط کلی داستان باشد، این بود که مردی مشغول کاری شده بود که در شأنش نبود و با همسرش هم مشکل داشت و دنبال جور کردن مهریه بود. در این میان، زن دیگری پیدا می شود که خیلی نزدیک به زن آرمانی این مرد است، اما مرد در نهایت او را پس می زند. در بین این داستان هم حوادث فرعی بی ربطی رخ می داد که کمکی به پیشروی قصه اصلی نمی کرد. بهتر بود این کتاب بصورت مجموعه داستان کوتاه چاپ می شد